Solarly
A piggy bank on a set of solar panels

Krijg ik nog subsidie voor zonnepanelen?

2 minuten leestijd

Robin van Mil

LinkedIn

Er lijkt wel geen einde te komen aan de stijgende energierekeningen. Hierom is het voor veel bedrijven en particulieren aantrekkelijk om zonnepanelen aan te schaffen. Echter, de subsidie voor het aanschaffen van zonnepanelen is gestopt waardoor menig bedrijf en particulier denken dat ze de boot hebben gemist, maar is dat wel zo?

Voordelige regelingen

Voorheen verleende de overheid forse subsidies voor het aanschaffen van zonnepanelen, maar dat was eigenlijk noodzakelijk. Het prijskaartje dat hing aan de eerste zonnepanelen was enorm hoog doordat er nog maar weinig fabrikanten waren. Vandaag de dag is de aanschafprijs van zonnepanelen in grote mate gedaald. Daarbij zijn er nu andere mogelijkheden om het aantrekkelijker te maken én springt de overheid nu op een andere manier bij.

Om het treffen van energiebesparende maatregelen te stimuleren heeft de Rijksoverheid de Energiebespaarlening in het leven geroepen. Op deze manier worden de vastgestelde doelstellingen van het Klimaatakkoord (hopelijk sneller) behaald. De lening kan verkregen worden bij het investeren in energiebesparende maatregelen tegen een aantrekkelijke rente die vast staat; u komt niet voor verassingen te staan. Daarbij is deze rente vaak nog fiscaal aftrekbaar. De zonnepanelen vallen onder deze energiebesparende maatregelen, maar om deze te mogen financieren met behulp van de Energiebespaarlening hangt daar één voorwaarde aan vast. U dient de zonnepanelen minimaal te combineren met één van de andere energiebesparende maatregelen van de maatregelenlijst

Daarnaast is het mogelijk om de belasting (btw) terug te vragen over zowel de aankoop als installatie. Hierbij is het noodzakelijk dat u aan een aantal voorwaarden voldoet. Uw naam dient op het energiecontract, factuur van het energiebedrijf én de factuur van de zonnepanelen te staan. Daarbij dient de btw van deze investering binnen zes maanden terug gevraagd te worden. Voor bedrijven geldt dit niet, maar kan dit gewoon in de normale btw-aangifte terug gevraagd worden.

Tot slot zijn er regelingen voor het zelfgeproduceerde stroom dat uzelf niet gebruikt, want dit kunt u leveren aan het elektriciteitsnet. Voor het leveren hiervan - ook wel salderen genoemd - krijgt u een vergoeding. De zogeheten salderingsregeling geldt tot 1 januari 2023 waarna deze langzaam wordt afgebouwd tot 2031.

Veelgestelde vragen

Uitgelicht

KostenCard image

cardRobin van Mil

Wat kost een omvormer?

De prijskaartjes die hangen aan de omvormers variëren enorm. Hoe kan dit? En op wat is de prijsopbouw gebaseerd?

KostenCard image

cardJoshua Bolk

Wat kost 1 kWh?

In December 2022 was de prijs voor elektriciteit €0,84 per kWh. In Januari 2023 was deze €0,75 per kWh. Daarnaast geldt er nu een gasplafond van €0,40 per kWh.

KostenCard image

cardRobin van Mil

Wat kost een zonnepaneel gemiddeld?

In dit artikel beschrijven we de verschillende typen zonnepanelen en het bijbehorende kostenplaatje.