Solarly

Disclaimer | Solarly.nl

Deze disclaimer beschrijft de beperkingen van aansprakelijkheid met betrekking tot het gebruik van onze diensten voor leadgeneratie bij de installatie van zonnepanelen. Door gebruik te maken van onze diensten stemt u in met deze disclaimer.

Informatie

1.1

De informatie verstrekt via onze diensten is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden. Wij streven ernaar om accurate en actuele informatie te verstrekken, maar wij garanderen niet de volledigheid, nauwkeurigheid of actualiteit van de verstrekte informatie.

1.2

De informatie verstrekt via onze diensten vormt geen professioneel advies. U dient altijd zelfstandig advies in te winnen bij gekwalificeerde professionals voordat u beslissingen neemt op basis van de verstrekte informatie.

Geen garanties

2.1

Wij bieden geen garanties of verklaringen met betrekking tot de beschikbaarheid, betrouwbaarheid of functionaliteit van onze diensten. Wij kunnen niet garanderen dat onze diensten altijd ononderbroken, tijdig, veilig of foutloos zullen zijn.

2.2

Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele schade of verlies die voortvloeit uit het gebruik van onze diensten of de onbeschikbaarheid ervan.

Externe links

3.1

Onze diensten kunnen links bevatten naar externe websites of bronnen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud, nauwkeurigheid of beschikbaarheid van deze externe websites of bronnen. Het volgen van deze links is op eigen risico.

Wijzigingen

4.1

Wij behouden ons het recht voor om deze disclaimer op elk moment te wijzigen of bij te werken. Eventuele wijzigingen worden van kracht nadat de herziene versie van de disclaimer op onze website is geplaatst.

Beperking van aansprakelijkheid

5.1

Wij zijn niet aansprakelijk voor directe, indirecte, incidentele, speciale of gevolgschade die voortvloeit uit of in verband staat met het gebruik van onze diensten, inclusief maar niet beperkt tot verlies van winst, goodwill, gegevens of andere immateriële verliezen.

Toepasselijk recht

6.1

Deze disclaimer wordt beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van ons rechtsgebied. Eventuele geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze disclaimer vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van ons rechtsgebied.