Solarly
Solar panels on the roof of a house

Energietransitie

1 minuten leestijd

Robin van Mil

LinkedIn

Energietransitie

Het overgrote deel van het Nederlandse huidige energiesysteem is - net als in de gehele wereld - afhankelijk van fossiele bronnen. Echter, deze bronnen raken op én vormen een gevaar voor het klimaat. Naar aanleiding van deze aanhoudende kwestie is er een Klimaatakkoord opgesteld en is er momenteel in Nederland een energietransitie gaande.

De energietransitie moet de overgang van het op fossiele brandstoffen gebaseerde energiesysteem naar een op duurzame bronnen gebaseerde energiesysteem mogelijk maken. Hierdoor moeten er alternatieve manieren worden toegepast om de weg naar een duurzaam energiesysteem te beginnen.

Door de aanhoudende stijging van de energie- en gasprijzen worden zonnepanelen nóg aantrekkelijker voor menig bedrijf en particulier dan dat ze al waren. Hierbij bespaart men enorm op de kosten en draagt het bij aan de energietransitie. Vanwege het feit dat er zo'n grote variatie (rendement, vermogen, soort e.d.) in zit, leggen we alles in de artikelen die hier staan uit.

Veelgestelde vragen

Uitgelicht

ZonnepanelenCard image

cardRobin van Mil

De salderingsregeling blijft voorlopig bestaan

Na een periode van onzekerheid heeft de Eerste kamer toch de knoop doorgehakt. De salderingsregeling blijft voorlopig nog bestaan

ZonnepanelenCard image

cardRobin van Mil

Eerste Kamer hakt knoop door: Salderingsregeling blijft voorlopig bestaan

De salderingsregeling stimuleert men om te investeren in duurzame energie. Echter wil de Tweede Kamer dit afbouwen, maar vindt de Eerste Kamer hiervan?

ZonnepanelenCard image

cardRobin van Mil

De levensduur van een zonnedakpan

Zonnedakpannen worden steeds populairder. Deze innovatieve uitvinding heeft een hoop voordelen, maar voor hoelang kan men hiervan genieten?