Solarly

Eerste Kamer hakt knoop door: Salderingsregeling blijft voorlopig bestaan

2 minuten leestijd

Robin van Mil

LinkedIn

De salderingsregeling in Nederland heeft een lange tijd consumenten aangemoedigd om te investeren in duurzame energiebronnen, waaronder zonne-energie. Het werd gezien als een aanzienlijke stimulans voor bedrijven/particulieren om zonnepanelen te installeren. Middels de salderingsregeling kan men overtollige opgewekte energie terugleveren aan het net en verreken met haar eigen verbruik. Hoewel dit beleid de groei van het installeren van zonnepanelen bevordert, hangt er al enige tijd een schaduw van onzekerheid over de duur van deze regeling. Maar, hoe staat het er eigenlijk nu voor met de salderingsregeling?

Salderingsregeling

Niemand in de wereld verbruikt ieder uur van de dag energie. Zolang er daglicht is of de zon schijnt wekken zonnepanelen vrijwel continu zonne-energie op. Deze constante stroom van energie brengt echter wel een uitdaging met zich mee, want het patroon tussen het opwekken van energie en het individuele energieverbruik valt niet altijd samen. Deze overvloed aan opgewekte energie kan dus niet altijd gebruikt worden op het moment van productie. Hier komt de salderingsregeling in beeld.

De salderingsregeling stelt huiseigenaren met zonnepanelen in staat om hun overtollige opgewekte zonne-energie, die ze niet onmiddellijk verbruiken, terug te leveren aan het elektriciteitsnet. Dit betekent dat de opgewekte energie niet verloren gaat, maar in plaats daarvan wordt geïntegreerd in het bredere elektriciteitsnetwerk.

Middels de salderingsregeling is het mogelijk om de teruggeleverde energie later te verrekenen met het eigen energieverbruik. De hoeveelheid teruggeleverde energie wordt afgetrokken van het eigen verbruik op een later tijdstip. Het resultaat is een directe en financiële compensatie voor de duurzame bijdrage die de huiseigenaren leveren aan het energienetwerk.

Afbouw van de salderingsregeling

Hoewel de salderingsregeling ooit in het leven werd geroepen om de aanschaf van zonnepanelen te bevorderen, lijkt het tij te keren. Opmerkelijk genoeg is hetzelfde kabinet dat de regeling heeft geïntroduceerd nu ook degene die het probeert af te schaffen. Het motief hierachter ligt in het streven naar kostenbeheersing en het optimaliseren van duurzame energie-investeringen.

Om de financiële lasten te verlichten voor de consument, en de regeling in lijn te brengen met de duurzaamheidsdoelen, heeft de Tweede Kamer een voorstel voor de afbouw van de salderingsregeling geïntroduceerd. Dit ambitieuze plan omvat een geleidelijke vermindering van de salderingskorting, waarbij duidelijke percentages zijn vastgesteld tot 2031.

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

100%

100%

100%

64%

64%

55%

46%

37%

28%

0%

Hoewel deze afbouwmaatregelen bedoeld zijn om de overheid te ontlasten, roept het natuurlijk vragen op bij de huiseigenaren die hebben geïnvesteerd in zonne-energie. Hoe zullen deze veranderingen hun energiekosten beïnvloeden? En welke alternatieve stimuleringsmaatregelen zullen worden geïmplementeerd om de overgang naar duurzame energie te blijven ondersteunen?

Besluit Eerste Kamer

Na uitvoerige debatten en zorgvuldige overwegingen heeft de Eerste Kamer recentelijk het voorstel voor de afbouw van de salderingsregeling voorlopig afgewezen. Eén van de centrale zorgen die expliciet naar voren kwam was de mogelijk financiële last voor huishoudens die al geïnvesteerd hebben in zonnepanelen. Daarnaast zou het afschaffen van de salderingsregeling gevolgen hebben voor de duurzaamheidsdoelstellingen van het land, want die zouden minder snel behaald worden.

Het voorlopig afwijzen van de afbouw betekent dat consumenten voorlopig nog kunnen blijven profiteren van de huidige salderingsregeling, wat hen een gevoel van zekerheid en stabiliteit biedt met betrekking tot hun duurzame investeringen.

Veelgestelde vragen

Uitgelicht

ZonnepanelenCard image

cardRobin van Mil

De salderingsregeling blijft voorlopig bestaan

Na een periode van onzekerheid heeft de Eerste kamer toch de knoop doorgehakt. De salderingsregeling blijft voorlopig nog bestaan

ZonnepanelenCard image

cardRobin van Mil

Eerste Kamer hakt knoop door: Salderingsregeling blijft voorlopig bestaan

De salderingsregeling stimuleert men om te investeren in duurzame energie. Echter wil de Tweede Kamer dit afbouwen, maar vindt de Eerste Kamer hiervan?

ZonnepanelenCard image

cardRobin van Mil

De levensduur van een zonnedakpan

Zonnedakpannen worden steeds populairder. Deze innovatieve uitvinding heeft een hoop voordelen, maar voor hoelang kan men hiervan genieten?