Solarly

Het prijsplafond energie verdwijnt in 2024

2 minuten leestijd

Robin van Mil

LinkedIn

Het is niemand ontgaan dat de energieprijzen in 2022 flink omhoog zijn gegaan. Om tóch ervoor te zorgen dat deze energierekening betaalbaar bleef, bracht het Kabinet het zogeheten prijsplafond in het leven. Dit prijsplafond gaf zekerheid aan eenieder, maar als tegenprestatie moest men wel onder de verbruiksgrens blijven. Echter, vanaf 2024 zal het prijsplafond niet meer van kracht zijn.

Prijsplafond keert niet terug

Per 1 januari 2024 keren het prijsplafond noch de energietoeslag niet meer terug. Vanaf dat moment worden de tarieven die in het contract zijn vastgelegd van toepassing op het verbruik. Voor veel Nederlanders leidt dit, ondanks een daling van de elektriciteitsprijs, tot een stijging in de (energie)kosten. Deze stijging in de energiekosten wordt veroorzaakt door de hoge gasprijs, wat te wijten is aan zowel de onrust op de gasmarkt als de verhoging van de belasting op het gas. Hierdoor is het verstandig dat de contracttarieven worden gecontroleerd, want is het huidige contract wel het voordeligst? Loont het niet om een ander soort contract af te sluiten, of zelfs over te stappen naar een ander energieleverancier?

Contractvormen

Eén ding is zeker. De energieprijzen blijven constant schommelen. Hierdoor is afsluiten van het juiste energiecontract een belangrijke beslissing. Deze beslissing is geheel persoonlijk doordat dit zowel invloed heeft op de energiebehoeften, als de financiële positie. Hierdoor biedt menig energieleverancier diverse energiecontracten aan, zoals een vast, variabel en modelcontract.

Vast energiecontract

Een vast energiecontract biedt zekerheid in onzekere tijden. Gedurende de gehele looptijd van het contract blijven de tarieven constant, wat resulteert in vaste, voorspelbare maandelijkse kosten. Hoewel dit type energiecontract de consument beschermt tegen prijsstijgingen, kan een mogelijke keerzijde zijn er minder wordt geprofiteerd van de gunstige marktomstandigheden. Daarentegen blijft dit type contract toch het meest populair onder de Nederlanders.

Variabel energiecontract

Een variabel energiecontract heeft een onbepaalde looptijd en schommelt met de energieprijzen mee. De tarieven zijn geheel gebaseerd op basis van de marktomstandigheden (variabel). Enerzijds brengt dit flexibiliteit met zich mee doordat de consumenten profiteren van dalende prijzen, anderzijds brengt dit onzekerheid met zich mee van mogelijke stijgende prijzen.

Model energiecontract

Een model energiecontract, ook wel flexibel energiecontract genoemd, is net geen vast energiecontract, maar ook net geen variabel energiecontract; het valt er ergens tussen. De tarieven van dit contract worden over het algemeen twee keer per jaar gewijzigd. Een model energiecontract brengt flexibiliteit en (on)zekerheid met zich mee. Flexibiliteit en zekerheid doordat het tarief positief kan uitpakken voor een aantal maanden, maar ook onzekerheid doordat het nog niet duidelijk is wat het nieuwe tarief wordt voor de komende maanden.

Strategisch kiezen

Helaas bestaat er in de wereld van de energiecontracten geen 'one-size-fits-all' contract. Het is hierdoor van belang om een aantal zaken in overweging te nemen, waaronder het energieverbruik, de financiële status en de heersende marktomstandigheden. Door deze drie zaken met enige regelmaat te evalueren kun je het meest gunstige contract voor jouw specifieke behoeften afsluiten.

Veelgestelde vragen

Uitgelicht

ZonnepanelenCard image

cardRobin van Mil

De salderingsregeling blijft voorlopig bestaan

Na een periode van onzekerheid heeft de Eerste kamer toch de knoop doorgehakt. De salderingsregeling blijft voorlopig nog bestaan

ZonnepanelenCard image

cardRobin van Mil

Eerste Kamer hakt knoop door: Salderingsregeling blijft voorlopig bestaan

De salderingsregeling stimuleert men om te investeren in duurzame energie. Echter wil de Tweede Kamer dit afbouwen, maar vindt de Eerste Kamer hiervan?

ZonnepanelenCard image

cardRobin van Mil

De levensduur van een zonnedakpan

Zonnedakpannen worden steeds populairder. Deze innovatieve uitvinding heeft een hoop voordelen, maar voor hoelang kan men hiervan genieten?